BouwManagement

Home » Diensten » BouwManagement

BouwManagement-logo

BouwManagement
BouwManagement

Bouwmanagement meer dan (ver)bouwen alleen. Vaak is het bouwproject zeer complex als gevolg van de huidige regelgeving en omdat er meerdere partijen betrokken zijn. Wij zijn een betrouwbare meedenkende partner die uw bouwproject op een deskundige manier kan begeleiden.

Bouwadvies Zeeland creëert rust, uw zorg ligt in onze handen en u kunt zich op uw eigen werkzaamheden concentreren. De verantwoording  inzake onderlinge afstemming, vergunningen, bouwkundig tekenwerk, onderhandelen, coördinatie, planning, budget bewaking en bouwkwaliteit nemen wij op ons. Dit begint bij het idee en eindigt pas na de oplevering.

Een goede voorbereiding is van essentieel belang om succesvol te zijn tijdens het bouwproces en de gebruiksfase. Want uw gebouw of woning moet passen bij en ingericht zijn voor uw bedrijfsvoering of uw persoonlijk leven. Daarom is Bouwmanagement meer dan (ver)bouwen alleen. Bouwmanagement bestaat uit verschillende onderdelen. Afhankelijk van de opdracht kunt u het totale traject of aparte onderdelen door ons BouwManagement laten verzorgen.

Voor wie is het geschikt?
Zowel particulieren als bedrijven kunnen van BouwManagement gebruik maken. Maar ook bouwprojecten in de sectoren van de zorg en het onderwijs. Winkels, bedrijfspanden, loodsen, kantoren, woonhuizen en overheidsgebouwen zijn bij ons in goede handen.

Bouwadvies Zeeland is 100% onafhankelijk en stelt altijd het belang van de opdrachtgever voorop!

Wat kost BouwManagement?
Aangezien elk bouwproject anders en uniek is, is het niet mogelijk om zonder een inventarisatie een juiste prijs eraan te koppelen. Wel is het mogelijk om in eerste instantie gebruik te maken van een Bouwconsult. Na het consult kunnen u een passende offerte aanbieden.
Ons adres
Rooseveltlaan 6, 4536GZ Terneuzen
Hoe werkt het?
Een bouwproject bestaat uit verschillende fasesmet daarin de onderdelen die door ons BouwManagement kunnen worden uitgevoerd. Hieronder treft u een algemeen overzicht aan.
Initiatief
Er wordt gestart met een inventarisatie. Aan de hand van uw wensen en budget krijgt wordt inzichtelijk gemaakt of uw idee een kans van slagen heeft. Wij denken tijdens dit proces met u mee, en krijgt daardoor altijd bouwkundig advies op maat.
Plan van aanpak
Aan de hand van het idee wordt alles in kaart gebracht en worden u verschillende mogelijkheden geboden om tot het gewenst eindresultaat te komen. Er wordt  aandacht besteed aan ruimtelijke ordening zoals bestemmingsplannen, bouwtechnische aspecten, bouwbesluit, installaties, materialen, duurzaamheid, energie, verlichting, arbo technische zaken, begroting, planning, financiering en niet te vergeten subsidiemogelijkheden. Uiteraard wordt ook het kostenaspect zorgvuldig bekeken,  zodat men niet voor verrassingen komt te staan op financieel gebied.
Voortraject
Wij dragen er zorg voor dat  de juiste procedures worden doorlopen, de benodigde vergunningen krijgt, zodat u met zekerheid aan uw bouwproject kunt beginnen. Daarnaast leveren wij gedetailleerd bouwkundig tekenwerk af. Dit is de basis voor diverse berekeningen (constructief, bouwfysisch) , het financieel gedeelte en het aanvragen van offertes bij diverse aannemers. Ons BouwManagement staat garant voor de juiste begeleiding voor het vinden van  aannemer en onderaannemers met een goede prijs-kwaliteit verhouding. Wij garanderen dat u het beste bouwteam voor uw project krijgt, en dat uw ambities en wensen worden waargemaakt.
Realisatie
Ons Bouwmanagement zorgt ervoor dat alle facetten op de juiste manier worden uitgevoerd. Wij sturen, controleren, coördineren, bewaken en zorgen ervoor dat de faalkosten minimaal zijn. Evaluatie en communicatie.  Tijdens het daadwerkelijke bouwen houden wij toezicht op de bouwkwaliteit en nemen u alle zorgen uit handen tot en met oplevering. Bouwadvies Zeeland is verantwoordelijk voor het gewenste eindresultaat. Ons streven is een 100% klanttevredenheid!
Beheer
Naast het begeleiding tijdens een bouwproces, geven wij ook bouwkundig advies op maat voor het beheer van uw woning of pand. Dit is advies voor de langere termijn. Dit kan via een BouwConsult, maar ook via ons BouwManagement. We noemen dit beheer en kijken naar de toekomstbestendigheid van uw woning of bedrijfspand zodat deze in topconditie blijven wat noodzakelijk is voor uw leven of bedrijfsvoering.

”Ieder project met 100% tevredenheid gerealiseerd!”