Procedures

Home » Diensten » Procedures
Procedures
Procedures

Als uw plan niet in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan is het altijd mogelijk om medewerking te gaan vragen bij uw gemeente. Of er moet een omgevingsvergunning ingediend worden met een goede ruimtelijke onderbouwing of een zogenaamd postzegel bestemmingsplan. Ook bij een postzegelplan is een goede ruimtelijke onderbouwing nodig.

Voor wie is het geschikt?
Zowel particulieren als ondernemers hebben wel eens te maken met deze procedures. Beiden kunnen bij Bouwadvies Zeeland terecht.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op het telefoonnummer 0115-741010!

Wat kost een procedure traject?
Aangezien elk bouwproject anders en uniek is, is het niet mogelijk om zonder een inventarisatie een juiste prijs eraan te koppelen. Wel is het mogelijk om in eerste instantie gebruik te maken van een Bouwconsult. Na het consult kunnen we u een passende offerte aanbieden.
Hoe werkt het?
Initiatief
Aan de hand van een inventarisatie werken we uw plan concreet uit. Het kan zijn dat we in deze fase al vooroverleg plegen met verschillende instanties zoals waterschap, provincie, gemeente en omwonenden. Misschien dat we ook al bepaalde zaken verder moeten uitdiepen om de overheid van uw plan te kunnen overtuigen.
Principeverzoek
Na de inventarisatie van uw plan dienen we een principeverzoek in bij de gemeente. In dit verzoek legt u uw plannen uit, wat uw doelstelling is en de juiste argumentatie. Dit is eigenlijk al een onderbouwing voor uw plan. Pas na antwoord van de gemeente kunt u verder met uw plan.
Procedure zelf
Als u een positief antwoord heeft gekregen op uw principeverzoek kunnen we uw plan verder uitwerken. In ieder geval dient er een goede ruimtelijk onderbouwing te komen waar diverse aspecten aan de orde komen. Er zijn twee verschillende procedures waarvoor u kunt kiezen, afhankelijk van uw situatie. Bouwadvies Zeeland kun u hierin uitstekend adviseren.

  1. Projectbesluit
    Dit is een omgevingsvergunning met een goede ruimtelijke onderbouwing.  Hierbij wijzigt het bestemmingsplan niet, en dient het bouwplan exact te worden uitgevoerd als ingediend.
  2. Postzegel bestemmingsplan
    Dit is een klein bestemmingsplan dat enkel de planlocatie betreft. Uiteraard heeft u hiervoor ook een goede ruimtelijke onderbouwing voor nodig. Hierbij wordt het bestemmingsplan wel gewijzigd, en kunt u later uw bouwplan nog uitwerken.

Bij ruimtelijke onderbouwingen dienen vaak externe bedrijven te worden ingeschakeld omdat u diverse rapportages inzake bodem, flora/fauna, archeologie, water, luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid als bijlage moet aanleveren. Ook het aanvragen van vergunningen en bouwkundig tekenwerk en het maken van vereveningsplannen hoort thuis in deze procedures.

Bouwadvies Zeeland kan deze gehele procedure voor u verzorgen door middel van ons BouwManagement. Wij begeleiden, coördineren, controleren, bewaken de planning van de meestal lange procedure en zorgen voor de juiste externe partners voor het aanleveren van rapporten. Wij beschikken immers over een uitgebreid netwerk aan contacten.

”Altijd op de hoogte van procedures en regelgeving!”