Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning moet het ontwerp voldoen aan het bouwbesluit. Dit is toetsbaar aan de hand van onderstaande verplichte berekeningen. Als wij een aanvraag indien zijn de juiste berekeningen steeds bijgesloten, maar wij verzorgen deze ook per berekening en/of op aanvraag.

Informeer gerust voor de mogelijkheden en tarieven per berekening of als totaal pakket! Neem contact op.

Oppervlakte berekening

Het bruikbare oppervlakte van een woning is ook weer van belang voor het binnenklimaat.

Deze oppervlakte GBO (gebruiksoppervlakte) / VG (verblijfsgebied) toets geldt als basis voor de overige berekeningen en dient te voldoen aan de NEN 2580.

Daglicht berekening

Een gezond binnenklimaat is van groot belang en daglicht speelt hier ook een grote rol in. Hoeveel daglicht moet er binnenkomen in een gebouw en hoe komt dit binnen?

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning dient deze berekening (volgens de NEN2057) bijgesloten te worden. Dit om aan te tonen of men voldoet aan de eisen die in het Bouwbesluit zijn opgenomen.

Ventilatie berekening

Ventileren is naast daglicht toetreding een groot goed voor een het binnenklimaat van een gebouw. Hoeveel verse lucht dient er te worden geventileerd zowel toevoer als afvoer?

Een ventilatie berekening hoort in het totale dossier te zitten bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Deze wordt opgesteld volgens de NEN1087.

Spuiventilatie berekening

Hoe snel krijgt men verontreinigde lucht van binnen naar buiten? Met andere woorden “spuien”.

Ook deze berekening dient aangeleverd te worden volgens de NEN 1087 als u een omgevingsvergunning aanvraagt.

MPG berekening

MPG staat voor Milieu Prestatie Gebouwen en berekent de impact op het milieu met betrekking tot het materiaalgebruik. Hoe duurzaam is de woning of een gebouw? Uiteraard worden met het oog op het milieu deze gegevens steeds belangrijker.

Een MPG berekening is uiteraard verplicht bij het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Constructie berekening

Gaat u verbouwen en/of voert u constructieve wijzigingen door aan uw woning of bedrijfspand? Dan wilt u natuurlijk dat uw plan voldoet aan de regelgeving. Daarnaast is het van belang dat de aannemer exact weet wat en hoe hij moet bouwen en gebruikt u de constructieberekening voor uw verzekering.

Dus bij een aanbouw, dakterras plaatsen, verbouwing of verwijdering van een draagmuur? Vraag dan bij ons een offerte aan zodat de aanvraag omgevingsvergunning in orde is en u in het bezit bent van een goede bouwhandleiding.

BENG berekeningen

Sinds 1 januari 2021 is het verplicht een BENG berekening te overleggen bij de aanvraag omgevingsvergunning voor een nieuwbouw woning. Het staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw en is de vervanger voor de EPC berekening. De BENG berekening moet door een gekwalificeerd energieadviseur gemaakt worden die aangesloten is bij een gecertificeerd bedrijf.

De afmelding volgens deze methode & berekening gebeurt in de eerste plaats bij het indienen van de vergunning, maar ook bij de daadwerkelijke oplevering van de woning als de bouw wordt afgerond.

Wat is een BENG berekening?

Een BENG berekening toetst de energieprestatie van een woning. Hierdoor kunnen we aantonen dat een woning voldoet aan de actuele regelgeving. Vanaf het ontwerp speelt de BENG een grote rol, we houden dus in de ontwerp fase al rekening met de gestelde eisen. Bouwadvies Zeeland is gekwalificeerd om de BENG berekening uit te voeren en af te melden. U krijgt dan al bij de omgevingsvergunning een voorlopig Energie Label van ons.

Energie Label

Naast het maken van een BENG berekening zijn wij ook gekwalificeerd om de woning op te leveren en te voorzien van een definitief Energie Label. Tijdens de bouw dient er een “as-built” dossier aangelegd te worden om dit definitieve Energie Label te kunnen verkrijgen. Wij vertellen u hier graag meer over.

Voor wie?

Wij verzorgen BENG berekeningen voor particulieren, aannemers, projectontwikkelaars, architecten en andere bouwkundige adviesbureaus. Meer informatie over onze BENG berekeningen kunt u terugvinden op de website: www.bengspecialisten.nl

Wij zijn een gekwalificeerd bureau voor BENG berekeningen!