BouwConsult

Een bouwconsult kan eenmalig zijn, maar ook de 1e (advies)fase in een langer traject. U kunt een consult afnemen omdat u met een bouwkundig probleem worstelt, een huis wilt aankopen en een expert mee wilt laten kijken. Ook is een bouwconsult een goede eerste fase in een bouwtraject als u een nieuwbouw woning gaat bouwen of uw huidige woning wilt verbouwen en/of uitbreiden.
Wat houdt het in?

Tijdens het consult komt eigenlijk alles ter sprake. Uw idee wordt onder de loep genomen, zowel constructief als creatief. Is er vergunningsplicht of mag u direct gaan bouwen? Er wordt gekeken naar de (bestaande) constructie, het beschikbare budget en uw wensen. Ook het kostenplaatje is van belang, dus krijgt u een globale kostenraming van ons. Natuurlijk wordt er geschetst om al een blik te werpen hoe uw idee er uit kan komen te zien. Verder alles wat ter tafel komt.

Uiteraard doen wij ons huiswerk, dus wordt vooraf al naar het bestemmingsplan gekeken wat er op uw perceel allemaal mogelijk is. Achteraf krijgt u alle aantekeningen per mail toegestuurd. Wij delen onze kennis zodat u goed voorbereid aan uw bouwtraject begint.

Hoe werkt het?

U kunt telefonisch of via deze site contact met ons opnemen. Wij maken dan in overleg een afspraak met u.

Wat kost een bouwconsult?

Kosten zijn €250,= exclusief btw. Wij gaan uit van een 3 uur durend consult, maar klokken niet in of uit!

Waarom een BouwConsult?

U heeft alle know-how over uw project in handen
U bent volledig geïnformeerd over uw project en het vervolgtraject
U heeft een globale kostenraming
U betaalt een klein bedrag voordat u een grote investering gaat doen
U krijgt een gedetailleerde offerte van ons voor de komende werkzaamheden.
U heeft al een blik kunnen werpen op uw toekomstig project
U weet waar u aan toe bent
U bent na het consult niet aan ons dienstenpakket gebonden

Een goed idee verdient het beste advies!