De oubollige bungalow

DE OUBOLLIGE BUNGALOW

Een aantal jaar geleden legde een echtpaar hun plannen voor.  Ze wilden een nieuwe woning laten bouwen op de plaats waar een gedateerde gelijkvloerse bungalow stond.  Ze waren te gehecht aan het plekje waar ze woonden, maar verlangden naar een modern huis dat voldeed aan alle eisen van de tijd.

Ik maakte even een kort rekensommetje en kwam al snel tot de conclusie dat het slopen van de bungalow een enorme kapitaalsvernietiging zou zijn. De basis was immers puik in orde.  Een flink ambitieus plan begon te borrelen; wat als we de fundering en buitenmuren van de bestaande bungalow als startpunt pakken om dat moderne huis te creëren?

Het inspirerende verhaal

Het idee van een ambitieuze verbouwing kan zowel opwindend als ontmoedigend zijn. Het vereist planning, toewijding en een duidelijke visie om een huis op een grootscheepse wijze te transformeren.

Het feit dat de oubolligheid van de bungalow opeens een mogelijkheid bleek om als basis te gaan gebruiken kreeg steeds meer vorm te krijgen en het echtpaar kreeg ook steeds meer vertrouwen dat dit een succesvol verhaal zou worden. Een gedetailleerd plan werd opgesteld.

Alle details werden besproken en door mij zorgvuldig in het plan verwerkt. Het constructieve deel was het belangrijkste onderdeel. Hoe gaat straks de aannemer de indeling veilig wijzigen en de verdieping met de kapconstructie op een verantwoorde manier opbouwen?

De berekeningen en het technisch tekenwerk diende van dermate kwaliteit te zijn dat de aannemer en uiteraard mijn opdrachtgevers in het latere stadium van het daadwerkelijke bouwen het vertrouwen in het eindresultaat behielden. Na een nauwkeurig voortraject heb ik de vergunning ingediend bij de gemeente. “Ambitieus plan”, aldus de Welstandscommissie.

In dit project ben ik zelf ook nauw betrokken geweest bij de daadwerkelijke bouw. Ik had de eindverantwoording op me genomen, dus ook verantwoordelijk voor de bouwcontroles. Dit gebeurde op verschillende fases in de bouw. Aangezien de offertebegeleiding ook door mezelf was verzorgd was ik verzekerd dat er een top aannemer op de bouwlocatie bezig was.

Uiteraard ging niet alles vlekkeloos, maar voor elk probleem is een oplossing. We zaten er kort op. Het was een ingewikkeld project, maar met een topteam hebben we bewezen dat we met de juiste kennis, mensen, vertrouwen, focus en een goed voorbereiding een fantastisch eindresultaat hebben bereikt.

Het echtpaar woont nog steeds in hun moderne, “nieuwe” woning.

Heeft u nou ook een toplocatie maar de huidige woning (of bedrijfspand)  voldoet absoluut niet aan jouw persoonlijke of werk omstandigheden? Wilt u ook alles van A tot Z hebben geregeld?

Bel me gerust…..…I love it when a plan comes together

Een goed idee verdient het beste advies!